Cviil7 Logo Just diehard text SEVEN with train

Civil Seven CO2-emmissies

Bij Civil Seven voelen wij ons uitermate verantwoordelijk voor de planeet en de toekomstige generaties en daarom streven wij er voortdurend naar om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Wij reduceren onze CO2-uitstoot samen met die van onze leveranciers en opdrachtgevers over de hele keten.

Onze interne bedrijfsketen is optimaal ingeregeld door een reeks maatregelen, zoals kantoorisolatie, het vervangen vliegtuigbewegingen door hogesnelheidstreinreizen en online-vergaderingen en het delen van ons kantoor met anderen buiten kantoortijden. 

100% van onze medewerkers komen getrouw aan de milieuvisie van het bedrijf met de fiets of de trein naar kantoor

 Wij zijn er trots op dat onze bedrijfsemissies slechts 0,4 ton CO2/f.t.e. per jaar bedragen.

Onze klanten veroorzaken in de bouw- en gebruiksfase van projecten vele malen hogere emissies dan wij tijdens onze ontwerpwerkzaamheden. Daarom gebruiken wij gevalideerde modellen om de milieu-impact in de ontwerp- en bouwfase van onze ontwerpen te verminderen.  

 

Daarnaast zijn wij initiatiefnemer van een onderzoek naar deep soil mixing – een grondverbeteringstechnologie om de stabiliteit van spoorlichamen te verbeteren. Deze methode gebruikt minder cement dan andere stabiliteit bevorderende maatregelen van het spoorlichaam en heeft een lagere CO2-emissie dan lichtgewicht ophoogmaterialen. Het biedt de mogelijkheid om cementvervangers met een lage emissie toe te passen. De CO2-uitstoot is dan ook een van de KPI’s die wij continu in kaart brengen. 

Doelstellingen voor 2021

Ten slotte is er nog een belangrijke conclusie uit de analyse van de keten van onze bedrijfsvoering: Civil Seven heeft een nieuwe stap gezet in de richting van groene groei en heeft besloten vanaf 2021 geen nieuwe snelwegprojecten meer aan te nemen, maar zich uitsluitend te concentreren op projecten voor openbaar vervoer. Snelwegen passen gewoon niet in onze ambities op het gebied van duurzaamheid.

 Bij Civil Seven leven wij uw opdracht!